Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

+420 800 266 666

O nás

Specialisté v AGEL Diagnostickém centru umí vyšetřit kostní věk dítěte

24.6.2022

Jedním z vyšetření, které požadují lékaři po radiodiagnostických pracovištích, je vyšetření tzv. kostního věku dítěte. Jedná se o posouzení, zda se kostra dítěte vzhledem k jeho věku vyvíjí přiměřeně, zda je kostní věk opožděn nebo naopak urychlen. K tomuto účelu se nejlépe hodí snímek ruky - u praváka levá, u leváka pravá, aby byl co nejvíce potlačen vliv fyzické práce. Postupný vývoj, tvarování a zrání jednotlivých kůstek zápěstí totiž umožňuje přesnější a podrobnější posouzení než jakákoliv jiná část těla. Vývoj se posuzuje od narození až po věk 18 let, kdy vývoj končí a kosti nabývají definitivní podobu.

„Se žádostí o posouzení kostního věku dítěte se na naše pracoviště AGEL Diagnostického centra obracejí kromě praktických a dětských lékařů především endokrinologové, odborníci na hormonální systém. Posouzení je důležité především k rozpoznání toho, zda například malý vzrůst dítěte je dán geneticky, tedy přirozeně, nebo zda je projevem choroby,” říká lékař AGEL Diagnostického centra, MUDr. Josef Hrachovec.

Na pracovištích v Novém Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm AGEL Diagnostické centrum zavedlo posuzování kostního věku podle rozšířeného a nejdůkladnějšího přístupného systému. „Vycházíme z metody rozpracované lékaři Roche, Wainerem a Thissenem v modifikaci dr. Thiemanna, včetně tabulek a grafů jimi rozpracovaných. Větší přesnost a spolehlivost této metody je dána tím, že do analýzy kromě kalendářního věku dítěte a kostního věku, tedy stavu vývoje kostry, zapracováváme ještě další údaje – aktuální výšku a váhu dítěte a výšku obou jeho rodičů. To umožňuje mimo jiné s dosti vysokou přesností určit konečnou výšku dítěte v dospělosti,” uvádí MUDr. Josef Hrachovec a dál vysvětluje princip posouzení kostního věku dítěte: „Na základě jednoduchého rentgenového snímku, provedeného na našem pracovišti a výše zmíněných dodatečných informací o výšce a váze dítěte a výšce jeho rodičů, tedy získá lékař informace o tom, zda je vývoj kosti přiměřený věku, zda je urychlen nebo opožděn, zda dítě netrpí hormonální nebo jinou chorobou a jakou výšku bude mít, až dospěje.”

Metoda Roche – Wainer-Thissen je použitelná pro děti od narození po ukončených 16 let u chlapců a 14 let u dívek. To je dáno skutečností, že dívky dospívají a jejich kostra dozrává o něco dříve. S menší přesností je odhad možný i nad touto hranici, do věku 18 let u dívek i chlapců, kdy se jejich vývoj kostry zcela ukončuje.

zpět na novinky

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: